Kurs og aktiviteter 


Stell uten stress:
Håndteringstrening på hundens premisser

På dette kurset er fokus å forstå og respektere hundens behov og signaler i stell- og håndteringssituasjon.

Kurset er lagt opp for å gi deltakerne verktøy for hvordan utføre ferdigheter som kloklipp, børsting, bading, drypp av ører/øyne mm., på en måte som fremmer trygghet og valgfrihet hos hunden.
Hundene er inne én og én for sin treningsøkt, mens de andre hundene venter i bilen.

Tidspunkt: Mandag 17. juni og tirsdag 18. juni fra kl. 17:30 til ca 21:00

Mer informasjon og påmelding ved å trykke på knappen under: