Kurs og aktiviteter 


Merker! Velkommen til Grønt merke, 29. januar, Gjøvik

Velkommen til Merker, en ny type prøve fra Nosework Norge som skal stimulere til gøyal aktivisering og kreative utfordringer! Det gis ingen poeng, plassering eller tidsopplysninger fra Merker. Ekvipasjen kan melde seg på Merker hos den instruktøren de ønsker, også i ukjent miljø.
Du må være medlem av Nosework Norge for å delta. 
Det er ikke krav om bestått LGT for å delta. Duften som brukes er bjørk. 

Vi avholder Grønt Merke, søndag 29. januar. 10 plasser, to grupper – ei gruppe klokka 11, og ei gruppe klokka 13. Pris kr. 250,-
Les mer om Merker lengre ned på denne siden. 
Påmelding ved å trykke på knappen under: 


Merker er en ny type prøve fra Nosework Norge, som vi håper vil stimulere til gøyal aktivisering og kreative utfordringer. Det skal gjennomføres tre søk, som inkluderer minst to av de fire søksmomentene.

Deltagere må gjøre funn på alle tre søk for å få godkjent merke.

Det gis ingen poeng, plassering eller tidsopplysninger fra Merker. Ekvipasjen kan

melde seg på Merker hos den instruktøren de ønsker, også i ukjent miljø.

Deltagere på Merke-prøver skal være medlemmer av Nosework Norge. Hundeførere under tolv år skal være i følge med en ansvarlig voksen. Deltagende hunder skal være minimum ni måneder.

Gyldig vaksinasjonsattest skal kunne fremvises på stedet.

Deltagende hunder skal være identifiserbare. Deltager oppgir chipnummer eller regnr ved påmelding.

Alle hunder kan delta, også de som går på faste medisiner. Nosework Norge vil gjerne ha informasjon om dette og fører oppfordres til å sende inn egenerklæringsskjema til Nosework Norge.

Samme hundefører må føre hunden i alle søk under samme prøve. Kun en hundefører er ansvarlig for søket og for å melde funn. Merker følger ekvipasjen i sin helhet.

Spesifikasjoner og gjennomføring:
Det er en tidsbegrensning på tre minutter pr søk.

Tidtakingen starter når hundens snute passerer startstreken.
Hundefører vises frem til en tydelig startstrek, og må starte innen rimelig tid etter klarsignal fra dømmende instruktør. Hundefører melder funn når han/hun mener hunden har funnet duftkilden.
Det er ikke krav til en bestemt markeringsatferd fra hunden.

Hundefører kan belønne hunden når dømmende instruktør har bekreftet riktig funn.
Ved feilmelding fra fører vil instruktør varsle hundefører om hvor funnet ligger.
Hundefører kan la hunden søke videre og belønne på riktig sted.Hunden skal søke selvstendig. Hovedregelen er at hunden er i bånd. Instruktør som
dømmer kan gi tillatelse til søk med løs hund, i sikrede områder som er egnet.

Alle typer seler unntatt anti-trekksele er tillatt.

Alle typer halsbånd er tillatt, unntatt strup, pigg eller elektriske halsbånd.

Belønning i søksområdet er tillatt. Hundefører må anstrenge seg for å unngå
forurensning av området, og holde avstand til funnsted ved belønning.

Dersom ekvipasjen ikke består Merkeprøven, kan de ikke ta ny Merkeprøve av
samme type samme dag. 

Fører kan ikke delta på Merker med mer enn en hund per prøve.
Løpetidstisper starter sist.